Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

προ-κεραμική νεολιθική Β


Τέσσερα κυρίαρχα στοιχεία χαρακτηρίζουν παντού [τη ΡΡΝΒ – προ-κεραμική νεολιθική Β], εκτός από τα πιο μεταβλητά τοπικά της χαρακτηριστικά: η απαρχή μιας «ανδροποίησης» των συμβόλων, η εξημέρωση των ζώων που μόλις αρχίζει και θα γενικευθεί κατά τη Νεότερη ΡΡΝΒ, ο περίτεχνος οπλισμός και η διάδοση της ορθογώνιας αρχιτεκτονικής.


Jacques Cauvin, Γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας. Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική Εποχή (μτφρ. Σ. Πρέβε, έκδ. Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 2004, σ. 158).

Δεν υπάρχουν σχόλια: