Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006

εγκαύματα ων ουκ έστιν αριθμός


Κι ύστερα η γέννησις· πως
αίφνης το σπίτι γεμίζει
βλέμματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: