Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021

και το φόρεσε σε ένα γουρούνι


Ένα «διήγημα» που εξέδωσε ο F. Nau, σε παράρτημα της έκδοσής του των Ψυχωφελών και στηρικτικών διηγημάτων του Αναστασίου μοναχού, κάνει λόγο για τον αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Αμώς, άνδρα ανάξιο του αγγελικού σχήματος και μισομόναχο. Αυτός, όταν κάποιος μοναχός έπεσε σε πειρασμό, τού έβγαλε το ένδυμα το μοναχικό και το φόρεσε σε ένα γουρούνι, που το άφησε να τριγυρίζει στην πόλη.

Την νύχτα θα εμφανιστεί απειλητικά στον ύπνο του ο Ιωάννης ο Πρόδρομος να τού λέει: «Τί ούτως εποίησας ατιμάσας το σχήμα μου, ώ άνθρωπε; μέλλω δίκην ποιείν μετά σού τη ημέρα της κρίσεως». Και όχι με την μία εκκλησία που τού έχτισε τρομοκρατημένος μετά, αλλά ούτε με άλλες πέντε και μεγαλύτερες δεν συγχωριόταν αυτή η αμαρτία του, τού είπε ο άγιος Γιάννης, σε δεύτερη νυχτερινή εμφάνισή του.

Σταύρος Ζουμπουλάκης, Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ως Άγγελος. Οι θεολογικές προϋποθέσεις της φτερωτής απεικόνισής του (έκδ. Δόμος, Αθήνα 1992, σσ. 55-56).

Δεν υπάρχουν σχόλια: