Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

η κάρα του


να μάς εύρητε έως μίαν ή μίαν και ημίσειαν οκάν ξηρόν οχταπόδι,
αν υπάρχη τοιούτον εκλεκτόν, και να μάς το στείλετε,
διότι ο καλός πάτερ Γεράσιμος, νηστεύων, στενοχωρείται πολύ
εις αυτόν τον τόπον την σαρακοστήν.*

και χαμπαρτζήν προθυμώτατον **

[…] όταν ο Παπαδιαμάντης βρισκόταν στα τελευταία του, ο τότε βασιλεύς του απένειμε το παράσημο του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρος. Το γεγονός το πληροφορήθηκε πρώτος από το τηλεγραφείο ο παπα-Γρηγόρης κι έσπευσε αμέσως να το απαγγείλει στο θείο του. Και ο Παπαδιαμάντης λέγεται, ότι τού απάντησε: «Και το όντι χαμπαρτζής», επικυρώνοντας το σατιρικό ιδιόμελο που είχε γράψει γι' αυτόν.

*

[…] η κάρα του, με το τετράστιχο του Μαλακάση, που τον υψώνει σε δημιουργό:

«Ο κάθε στοχασμός σου – ασμάτων άσμα
στον κόσμο τον δικό σου – κόσμος το κάθε πλάσμα
»

φυλάσσεται στο νάρθηκα του Ι. Ναού του Γενεθλίου της Θεοτόκου.

*

[…] προερχόταν από τον πατέρα του από την παλιά οικογένεια ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ, που δεν ήταν ντόπια Σκιαθίτικη οικογένεια, αλλ' είχε μεταναστεύσει, μετά τα Ορλωφικά, τέλη του ιη΄ αιώνα, κι εγκατασταθεί στο Κάστρο της Σκιάθου από τον Μυστρά του Μοριά, όπου είχε καταφύγει εκεί από την Κρήτη.

[…] Και από τη μητέρα του κρατούσε από την έγκριτη οικογένεια των Μωραϊταίων, που εγκαταστάθηκε και αυτή επίσης στη Σκίαθο από το Μυστρά -μετά τα Ορλωφικά- όπως ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης αναφέρει στο διήγημά του «Το Χατζόπουλο».

Ιω. Φραγκούλας, Ανεξερεύνητες πτυχές της ζωής του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (έκδ. Ιωλκός, Αθήνα 2002 (β΄), σσ. 62, 212, 13).


-----
* Το πρώτο motto εκ της Αλληλογραφίας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, (έκδ. Δόμος, Αθήνα 1992, σ. 29), γραμμένη από την Αθήνα (Εν Αθήναις, τη 21 Νοεμβρίου 1873).

** Στο δεύτερο motto ο στίχος εκ του σατιρικού ιδιόμελου για τον νεώτερό του και ανεψιό παπα-Γρηγόρη Καλοειδή (Ιω. Φραγκούλας, ό.π., 62).

Δεν υπάρχουν σχόλια: