Τετάρτη 7 Απριλίου 2010

νεκρόν κλαπέντα


Τίς είδε; τίς ήκουσε νεκρόν κλαπέντα ποτέ; μάλιστα εσμυρνισμένον και γυμνόν, καταλιπόντα και εν τάφω τα εντάφια αυτού;Ρώτημα από τα στιχηρά ανατολικά αναστάσιμα τροπάρια, τα οποία ψάλλονται με τους στίχους εις το "Κύριε εκέκραξα", σήμερον Τετάρτη της Διακαινησίμου, εσπέρας. Κι ο ιερός υμνωδός συνεχίζει...


Μη πλανάσθε Ιουδαίοι· μάθετε τας ρήσεις των Προφητών και γνώτε, ότι αυτός εστιν αληθώς, ο λυτρωτής του κόσμου, και παντοδύναμος.Εκ του Πεντηκοσταρίου, ήτοι του Χαρμόσυνου Τριωδίου. Ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: