Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

ανθρώπινη μορφήΜΠΛΟΥΜ: 'Ω, επιθυμώ τόσον να καταστώ μητέρα.*

Είναι εξίσου ενδιαφέρον ότι οι θεότητες πήραν από την αρχή ανθρώπινη μορφή. Η Θεά απεικονίζεται αμέσως ως γυναίκα. Αυτή η ανθρωποποίηση της τέχνης είναι η ασφαλέστερη και η θεαματικότερη αλλαγή που διαπιστώθηκε από την Κιάμια ήδη περίοδο. 'Εκτοτε, η υπέρτατη δύναμη, όσο απόμακρη και αν είναι σε σχέση με τον άνθρωπο, δεν τού είναι ποτέ πια εντελώς ξένη. Το γεγονός ότι μέσω αυτής η φύση και η ανθρωπότητα πηγάζουν από μια κοινή πηγή, εφόσον στην Ανατολία η ίδια συνδέεται εξίσου με το ανθρώπινο βρέφος και με το νεαρό ζώο, θα μπορούσε να σημαίνει πολλά για το νέο μεταφυσικό διάβημα εκείνης της εποχής. 'Οχι μόνο η νεολιθική Θεά εγγράφεται ιστορικά στην πρωτοπορία των θεογονιών που θα ακολουθήσουν, αλλά και ο άνθρωπος, κατά κάποιον τρόπο, αναγνωρίζει στο εξής τον εαυτό του σε όλα όσα τον περιβάλλουν. Μια προσωποποιημένη ενοποιητική αρχή συμφιλιώνει, στο επίπεδο της συμβολικής τους γένεσης, την εμπειρική του οντότητα και τη φύση με την οποία έρχεται αντιμέτωπος.


Jacques Cauvin, Γέννηση των θεοτήτων, γέννηση της γεωργίας. Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική Εποχή (μτφρ. Σ. Πρέβε, έκδ. Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 2004, σσ. 79-80).-----
* Απόλογος του τζοϋσικού Λεοπόλδου Μπλούμ στο σαλό επεισόδιο της Κίρκης (15ο), όπως αποδίδεται εδώ από τον Σωκράτη Καψάσκη (βλ. Τζαίημς Τζόυς, Οδυσσέας, έκδ. Κέδρος, Αθήνα 1990, σ. 543).


Δεν υπάρχουν σχόλια: