Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

διψώ δια πλήθος υδάτων


Μοναχός,
όστις αμιγής εστι κόσμω
και αεννάως ομιλεί Θεώ μόνω*,
βλέπων βλέπεται,
φιλών φιλείται
και γίνεται φως λαμπόμενος αρρήτως...Συμεών ο νέος θεολόγος, 'Υμνοι, 3.*


"Τη Α' του μηνός Φεβρουαρίου ο άγιος νεομάρτυς Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης,
ο εν Ναυπλίω μαρτυρήσας εν έτει αχνε' (1655),
εις λεπτά τμηθείς τελειούται.


Αναστάσιος συγκοπείς σαρκός μέλη,
'Αρτιος έσται εσχάτη αναστάσει.

Ταις του σού Αγίου πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς."


Εκ του Συναξαριστού μηνός Φεβρουαρίου του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου. Ο ίδιος.-----
* Πρβλ. το πλωτινικό «μόνος προς μόνον», απ' εδωδά. Ο ίδιος.

2 σχόλια:

kaita7katsikakia είπε...

υπέροχοι στίχοι
κάθε λεξούλα ολόκληρη μαθητεία

γειά σας θείο τραγί!

το θείο τραγί είπε...

Μα πού ήσαστε εσείς αγαπητά μου κατσικάκια. Χαίρεται! Εύχαρις. Ο ίδιος.