Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦΠαρίσιοι, 25 / ΧΙ / 1954. 
Απεβίωσε σήμερον 
εκ καρδιακής προσβολής, 
εις ηλικίαν 37 μόλις ετών, 
ο μεγάλος Γάλλος ηθοποιός 
του θεάτρου και του κινηματογράφου 
Ζεράρ Φιλίπ. *


Και κάποιος νέος τον ηκολούθησε γυμνός,
τυλιγμένος μ' ένα σινδόνι.
Και τον έπιασαν οι νέοι που συμμετείχαν
στο απόσμασμα.

Εκείνος όμως αφήκε το σινδόνι εις τα χέρια των
και καθώς ήτο νύχτα
έφυγε γυμνός
ανάμεσα από αυτούς.

(Και έτσι έμεινε εντελώς μόνος ο Κύριος,
εγκαταλελειμμένος από τους μαθητάς του
και από οιανδήποτε άλλον, που θα έτρεφε
κάποιαν συμπάθειαν προς αυτόν).

*


Η περιγραφή στο πρωτότυπο κείμενο είναι πιο λιτή και ουσιαστική: 


51 Καὶ εἷς τις νεανίσκος ἠκολούθησεν αὐτῷ,
περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ·
καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι.
52 ὁ δὲ καταλιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς
ἔφυγεν ἀπ᾿ αὐτῶν.


Εκ του Κατά Μάρκον (κβ΄, 51-52)
----- 
* Το motto πάντως αντλημένο από την μόνιμη στήλη της Καθημερινής: "49 χρόνια πρίν... 26.XI.1959", την οποία επιμελείται ο Μιχάλης Ν. Κατσίγερας. Εδώ απόσπασμα από δημοσίευση της 26.11.2008, όπου συνοψίζονται πρόσθετες πληροφορίες για τον δημοφιλή άλλοτε εκλιπόντα.Δεν υπάρχουν σχόλια: