Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

συναισθηματικές δεξιότητεςΚαρπό έκστασης αιώνιο 
γλύκισμ' αγάπης υλικό 
σήμα πόθου οριστικό 
παρά θιν' αλός *

[...] αυτοί που έχουν αισιοδοξία, ακόμα και μπροστά στις πιο ανυπέρβλητες δυσκολίες, είναι όσοι διαθέτουν τις κατάλληλες συναισθηματικές δεξιότητες. Αυτές περιλαμβάνουν την κοινωνικότητα, την αυτοπεποίθηση, την αισιόδοξη στάση μπροστά στην αποτυχία και την απογοήτευση, την ικανότητα «ταχείας ανάρρωσης» από τις στενοχώριες, και την καλόβολη διάθεση.


Daniel Goleman, Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ» (μτφρ. Αν. Παπασταύρου, έκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2008 (42η), σσ. 355).----- 
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 20ης προς 21η Ιουνίου 1991, με την επισημείωση: «Μεσάνυχτα»).

Δεν υπάρχουν σχόλια: