Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014

πάθη τε θυμόλεθρα againHaven't you ever ridden on that streetcar? *


Πάθος (πάθη). Είναι το τελευταίο στάδιο της εξελίξεως μιάς αμαρτίας.

Τα στάδια αυτά είναι:

προσβολή μέσω των λογισμών
συνδυασμός
συγκατάθεση
επιθυμία
πράξη
πάθος

'Ολα τα πάθη γεννιούνται από κάποια αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται
και έτσι εδραιώνεται στην ψυχή μια σταθερή αμαρτητική ροπή,
που με τον χρόνο
γίνεται «δευτέρα φύση» του ανθρώπου,
γίνεται μια δύναμη και εξουσία επηρεάζοντας τις σκέψεις και τις αποφάσεις του, δεσμεύοντας τη βούλησή του και σφραγίζοντας όλη τη ψυχοσύνθεσή του.


Από την νηπτική μας παράδοση.


-----
 * Η αφελής Stella στο «A streetcar named Desire» [1947] του Tennesse Williams (1911-1983).

Δεν υπάρχουν σχόλια: