Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

υπέρβασηΞεχνώ τον έρωτα
όταν μού γνέφει
η Αγάπη.


Πάνος Λιαλιάτσης, από τη συλλογή «Λογισμοί λανθάνοντες και δάκνοντες», Λυρικό Ημερολόγιο, Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού, 2014. σ.94).*

Είπεν ο Κύριος·
11 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾿ αὐτήν·
12 καὶ ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτής καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται.


Εκ του κατά Μάρκον [ι΄ 11-12 (περί διαζυγίου)] ανάγνωσμα της Τετάρτης, της ΙΔ΄ εβδομάδος (της περιόδου του κατά Μάρκον).

Δεν υπάρχουν σχόλια: