Κυριακή 29 Μαΐου 2016

'ςτη χούφτα χώμα ο χωρισμός


Ο νικητής του μάταιος· 
ρημάδια 'ςτα μάτια του τρόπαια.*

Μονώτατος των ανθρώπων και γόγγυξε·
δε βρίσκεται ένας χριστιανός;
χέρι δικό μου να με κόψει.

Ο Κύριος των αγγέλων τού έγνεψε·
'ςτη χούφτα χώμα ο χωρισμός
νεφέλη, οθόνη, τον σηκώνει.

Κοιμάται μαρμαρωμένος 'ςτο σπήλαιο·
'ςτο χρόνο τρίζει ο καρπός.
Μια στάλα εστάλαξε 'ςτα μάτια.


Άγγελος Καλογερόπουλος, «Μονώτατος», Σύρραμμα (έκδ. Αρμός, Αθήνα 1996, σ. 17). Τραγουδά ο χορός, όπως και στο motto (εκ της σ. 54).-


*

Ο νοσών ταπεινούται και μεριμνά περί της υγείας αυτού και τότε ζητεί γενέσθαι βασιλεύς· η γαρ υγεία της ψυχής, λαμβάνει την καθαρότητα· η δε καθαρότης, το Πνεύμα το άγιον, ό εστιν η βασιλεία των ουρανών.


αγίου Ισαάκ, Επιστολαί Δ' (εκ της συλλογής Θηκαρά και δη Θεοδούλου Μοναχού, Ανθολόγιον περί των 'Υμνων ΙΣΤ' - έκδ. Ι.Μ. Παντοκράτορος, 'Αγιον 'Ορος 2008, σ. 538).

Δεν υπάρχουν σχόλια: