Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

για την νηστεία στα Ιεροσόλυμα του 4ου μ.Χ. αιώνος


Όσο για τις νηστείες, να πώς συνηθίζουν να κάνουν την Τεσσαρακοστή: μερικοί αφού καταλύσουν την Κυριακή, μετά την λειτουργία, την 5η ή την 6η ώρα, δεν τρώνε πλέον ολόκληρη την εβδομάδα παρά το επόμενο Σάββατο, μετά την απόλυσι στην Ανάστασι [ενν. τον ναό]· είναι αυτοί που κάνουν ολόκληρες εβδομάδες.

Το Σάββατο, αφού καταλύσουν το πρωί, δεν τρώνε πλέον το βράδυ, αλλά την επομένη που είναι η Κυριακή, τρώνε μετά την απόλυσι της εκκλησίας, την 5η ώρα ή αργότερα, όπως είπα. Πράγματι, να τί συνηθίζουν αυτοί που εδώ τους λένε «αποτακτίτες», άνδρες και γυναίκες: αυτοί που δεν νηστεύουν μόνο τις μέρες μόνο της Τεσσαρακοστής αλλά ολόκληρο τον χρόνο, όταν καταλύουν τρώνε μια φορά την ημέρα.

Αν υπάρχουν αποτακτίτες που δεν μπορούν να νηστεύσουν ολόκληρες εβδομάδες, όπως είπαμε, ολόκληρη την περίοδο της Τεσσαρακοστής, καταλύουν την μέση της εβδομάδας, την Πέμπτη· αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν και αυτό κάνουν διήμερα, ολόκληρη την Τεσσαρακοστή. Τέλος αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν κι αυτό ακόμη, καταλύουν κάθε βράδυ.

Κανείς δεν επιβάλλει τί πρέπει να κάνουν, αλλά καθένας κάνει ό,τι μπορεί· δεν θεωρούν υποχρεωτικό να μπορής να κάνης πολλά, δεν κατακρίνουν το να μπορής να κάνης λίγα. Να τι συνηθίζουν εδώ.

Όσο για την τροφή τους τις μέρες της Τεσσαρακοστής, να τι κάνουν: δεν τρώνε ούτε ψωμί, ούτε το ελάχιστο κομμάτι, ούτε λάδι, ούτε τίποτε που προέρχεται από δέντρα, αλλά μόνο νερό και λίγο κουρκούτι με αλεύρι.

Αιθερίας, Οδοιπορικόν των Αγίων Τόπων και Σινά (έκδ. Τήνος, Αθήνα 1989, σσ. 76-77).

Δεν υπάρχουν σχόλια: