Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

η εργασία επινοήθηκε από τη γυναίκα


Η δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα είναι συγκινητική· ο άντρας κατευθύνεται προς τη γυναίκα όπως προς μια γιορτή, μια τρέλα, μια έκσταση που θα σπάσει τη μονοτονία της ζωής, και βρίσκει σχεδόν πάντα ένα άτομο που δεν ευτυχεί παρά όταν ασχολείται με καθημερινές δουλειές, το μπάλωμα των ρούχων ή τα βράδια στην αίθουσα χορού.

Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός, το οποίο μαθαίνουμε -με μεγάλη έκπληξη, σίγουρα- από τους εθνογράφους, ότι η εργασία επινοήθηκε από τη γυναίκα· η εργασία, δηλαδή το καθημερινό και καταναγκαστικό χρέος, αντί του εγχειρήματος, της διακεκομμένης αθλητικής άσκησης και της περιπέτειας.

Η γυναίκα δημιούργησε επίσης τα επαγγέλματα· είναι η πρώτη αγρότισσα, η πρώτη θερίστρια, η πρώτη αγγειοπλάστης.

Ortega y Gasset, Η επιλογή στον έρωτα (μτφρ. Μ. Γεωργίου, έκδ. Ροές, Αθήνα 1998, σ. 67).

Δεν υπάρχουν σχόλια: