Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009

επιστρέφοντας απ' το θέατρο


Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πως είναι δυνατόν να μιλάς στην ίδια σου τη μάνα στον πληθυντικό... Μάς το δείχνουν στα θέατρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: