Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

πρακτικός ΜοναχόςΕρωτήθη [κάποτε ένας πρακτικός Μοναχός] από ένα νέο Μοναχό πολύ προοδευμένο: - Ο νούς μου, Γέροντα, κινείται μόνος του στην ευχή όχι μόνον την ημέρα, αλλά και όταν κοιμάμαι ακόμη∙ ξυπνώ πολλές φορές, και πράγματι, χωρίς να γίνη διακοπή, συνεχίζεται και η επίλοιπη ευχή. Μήπως είναι πλάνη;
Απεκρίθη:
- Πλάνη δεν είναι, αδελφέ, αλλά ούτε και δικό σου είναι. Είναι δώρο του Θεού, και θα πρέπη να Τον ευχαριστήσης, αλλά και να Τον παρακαλέσης να το δώση και σε άλλους που είναι καλύτεροί σου. Να λες στον Θεό: «Θεέ μου, εάν εμένα δεν με σιχάθηκες και μού έδωσες θείο δώρο, θα πρέπη να δώσης και σε όλα τα πλάσματά Σου που είναι πολύ καλύτεροί μου».


*

Ερωτήθη κάποτε: - 'Οταν πήγαινα στο Πανεπιστήμιο, Πάτερ, μπορούσα να παρακολουθήσω την πρόοδό μου από τους βαθμούς. Εδώ στην Πνευματική ζωή, δεν ξέρω πού βρίσκομαι.
Απεκρίθη:
- Μπορείς και εδώ να την παρακολουθήσης από τους λογισμούς σου. Εάν περνούν συνέχεια κακοί λογισμοί, και τούς διώχνης, και πάλι έρχωνται, και πάλι τούς διώχνης πρέπη να γνωρίσης τότε ότι πέρασες στον χώρο της μετανοίας και αγωνίζεσαι. Εάν περνούν άλλοτε κακοί, και τούς διώχνεις, και άλλοτε καλοί, εάν οι κακοί είναι μηδέν, οι δε καλοί είναι δέκα, ανάλογα με τις μονάδες μπορείς να βγάλης τον βαθμό. 'Οταν βλέπης επί παραδείγματι ότι οι κακοί λογισμοί λιγοστέψανε, και περισσότεροι είναι οι καλοί, γνώριζε ότι έχουν μειωθή τα μηδενικά και έχουν αυξηθή τα δεκάρια, και έχει καλυτερεύσει ο βαθμός σου. 'Οταν παύσουν να περνούν κακοί λογισμοί, και μόνον καλοί περνούν, τότε γνώριζε ότι έχει γίνει η κάθαρση, έχει καθαρισθή η καρδιά σου, το σπήλαιο, και έχει μεταβληθή σε Σπήλαιο της Βηθλεέμ.Γέροντος Παϊσίου αγιορείτου, Επιστολές (από την Γ' επιστολή: «Πνευματικά βότανα», έκδ. Ι.Ησυχ. Ευαγγ. Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσ/νίκης 1994, σσ. 168, 170).

Δεν υπάρχουν σχόλια: