Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

για τα λειτουργικά βιβλία'Αυλο ένδημα 
ρόδι που δεν είδα *

Η [...] πρόταση να ξεκαθαριστούν τα εκκλησιαστικά βιβλία απ' ό,τι αδόκιμο υπάρχει στους εκκλησιαστικούς ύμνους, βρίσκει σύμφωνο κάθε καλοπροαίρετο μελετητή του ζητήματος, αφού στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας (Παρακλητική, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, Μηναία κ.λπ.) δε συμπεριελήφθησαν ούτε όλες, ούτε οι καλύτερες υμνογραφικές συνθέσεις που υπήρχαν για τις διάφορες γιορτές του εκκλησιαστικού έτους.
Η συλλογή των ύμνων ήταν πολλές φορές τυχαία και η επιλογή τους αυθαίρετη. 'Ετσι έμειναν έξω από τις συλλογές ύμνοι αξιόλογοι και αντιπροσωπευτικοί, ενώ περιελήφθησαν κατώτεροι σε στίχο και καλλιέπεια. Επιπλέον δεν έγιναν κριτικές εκδόσεις των εκκλησιαστικών ύμνων παρ' ότι παρήλθαν αιώνες από το χρόνο συγκροτήσεως των συλλογών αυτών.
Προβάλλει, λοιπόν, σήμερα επιτακτική η ανάγκη της συγκεντρώσεως όλων των εκκλησιαστικών ύμνων από τις διάφορες βιβλιοθήκες του κόσμου, της επιλογής των καλύτερων σε στίχο και καλλιέπεια, της κριτικής έκδοσης αυτών και τέλος της αναθεώρησης των εκκλησιαστικών βιβλίων.


Παν. Παπαθεοδώρου, Λόγος αμετάφραστος. Χριστιανική Υμνογραφία (έκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1997, σσ. 35-36).


-----
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 9ης Ιουλίου 1993, με τίτλο: «Εσπέρα στο μπαλκόνι του Κελλιού»).

Δεν υπάρχουν σχόλια: