Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Αλφειού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, των αυταδέλφων τε και ΜαρτύρωνΑΝΤΡΙΟΥ (Λέγοντας απέξω.) Τον κρατούντα μαλθακώς
θεός πρόσωθεν ευμενώς προσδέρκεται. Αυτό σημαίνει - 
σε πρόχειρη μετάφραση: «Από ψηλά ο Θεός βλέπει με ευμένεια
τον άρχοντα που κυβερνάει με επιείκεια». Είναι από τον λόγο
του Αγαμέμνονα προς την Κλυταιμνήστρα. *


Tη αυτή ημέρα μνήμη των Aγίων Mαρτύρων και αυταδέλφων Aλφειού, Φιλαδέλφου, και Kυπρίνου.


Eις τον Aλφειόν.
* Aλφειός ει και γλώτταν εξαφηρέθη,
Tη ψυχική γλώττη σε δοξάζει Λόγε.


Eις τον Φιλάδελφον.
* O Φιλάδελφος ή φιλόχριστος φάναι,
Xριστού φιλών ήθλησεν εις πυρ εσχάρας.


Eις τον Kυπρίνον.
* Oπτού φαγών πριν Σώτερ ιχθύος μέρος,
Eκ τηγάνου Kυπρίνον ηδέως δέχου.


Tελευταίον δε από τον [εξουσιαστή (δηλ. ηγεμόνα) της Σικελίας] Tέρτυλλον έλαβον οι αοίδιμοι το τέλος του μαρτυρίου. Kαι ο μεν Aλφειός, απεκεφαλίσθη, ο δε Φιλάδελφος, απλώθη επάνω εις πεπυρωμένην σκάραν, ο δε Kυπρίνος εβάλθη μέσα εις πυρωμένον τηγάνι, και έτζι ανήλθον και οι τρεις νικηφόροι εις τα Oυράνια.Εκ του Συναξαριστού των δώδεκα μηνών του ενιαυτού του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου. Με την σημείωση οίκαδε πως αλλαχού και δη εν τοις Mηναίοις αντί Κυπριανού γράφεται, Kυρίλλου.*


----- 
* Κι όμως, στο motto, απόλογος του κεντρικού ήρωα, πρωταγωνιστή στο έργο του Τέρενς Ράττιγκαν, Η εκδοχή του Μπράουνινγκ (μτφρ. Δήμος Κουβίδης, έκδ. Ελληνική Θεαμάτων. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013-2014, σ.62), τον οποίο απέδωσε με περισσή χάρη και δεξιότητα ο πολύς κος Δημήτρης Καταλειφός, ηθοποιός ολκής, στο Θέατρο Εμπορικόν, στου Ψυρρή, την φετινή σεζόν, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. Εκειδά (σ.63) και η δευτερολογία:  


ΦΡΑΝΚ Ο Θεός κοιτάζει με ευμένεια τον άρχοντα που κυβερνάει με ευσπλαχνία
ΑΝΤΡΙΟΥ 'Οχι, όχι με ευσπλαγχνία, με επιείκεια, νομίζω -τον κρατούντα μαλθακώς- ναι, που κυβερνάει με επιείκεια -με καλοσύνη, με πραότητα- νομίζω αυτή είναι καλύτερη μετάφραση. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο θαυμάσιο δώρο. 

Παύση. Η Μίλυ γελάει ξαφνικά. [...]Δεν υπάρχουν σχόλια: