Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

τη ιε΄ μηνός Νοεμβρίου


μνήμην ποιούμεθα των ευσεβών βασιλέων Ιουστίνου και Θεοδώρας

Ιουστίνον άνακτα συν Θεοδώρα,
Προς ουρανούς κέκληκε πάντων Δεσπότης.

Ούτως ο βασιλεύς Ιουστίνος ήτο κατά το γένος Θραξ, και ενώ ήτο πρώτον ποιμήν προβάτων και χοίρων, ύστερον έγινε στρατιώτης∙ είτα κόμης, και τελευταίον έγινε βασιλεύς, εν έτει 518. 'Ητον δε εις τα θεία ορθόδοξος και ευσεβέστατος και κατά πάντα άριστος.


Εκ του Συναξαριστού του αγίου Νικοδήμου.


4 σχόλια:

Αστραδενή / Astradene είπε...

ποιμήν, στρατιώτης, κόμης, βασιλεύς
για ένα ευσεβή ορθόδοξο όλα είναι πιθανά!

το θείο τραγί είπε...

Μα γι' αυτό αγαπητή μου το έβαλα εκειδά, δια το ποιμήν προβάτων και χοιροβοσκός, ο οποίος ανήλθε μέχρι τον θρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας...

Γεώργιος Χοιροβοσκός είπε...

Εμένα μου άρεσε αυτό ένα προηγούμενο Σάββατο,αλλά δεν το επεξεργάστηκα...

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι Εὐψύχιος καὶ Καρτέριος,τὰ αἰδοῖα τμηθέντες, τελειοῦνται.

Στίχοι
Αἰδοῖα Καρτέριος ἐκτετμημένος,
Σὺν Εὐψυχίῳ καρτεροψύχως φέρει.

Διαβάζω στον συναξαριστή Του αγίου Νικοδήμου το απόσπασμα από το Συναξάρι, «Του δε Καρτερίου και Εύψυχίου, οι όποιοι ήσαν άνδρες τέλειοι κατά την ήλικίαν, τούτων λέγω, έπρόσταξε να κόψωσι τα όρχίδια.

αἰδοῖον(το) = γεννητικόν όργανον ανδρός ή γυναικός (Λεξικόν Δημητράκου)

το θείο τραγί είπε...

Χαίρε ακατανίκητε, Χοιροβοσκέ!
Ωραίο το τροπαίον. Στα ψιλά βέβαια του συναξαριού αφημένο. Και λέει πως κι έτσι τους έκαμε... ευνούχους!
Την ε' Νοεμβρίου.

Ερωδιός φιλαμαρτήμων
ο ίδιος.

Υ.Γ. Πότε θα σε δώ από κοντά;