Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012

ήσαν κυρίαι


Εν μυστικόν κομιτάτον είχεν αποφασίσει ν' απαλλάξη την πόλιν απ' όλα τ' ακάθαρτα υποκείμενα. Τούτο έγινε μονίμως όσον αφορά δύο ανθρώπους, οίτινες εκρέμαντο τότε από τους κλώνας μιάς συκομορέας πλησίον των μεταλλείων, και προσωρινώς διά της εξώσεως άλλων τινών επιμέμπτων χαρακτήρων. Μετά λύπης λέγω ότι τινές τούτων ήσαν κυρίαι. Οφείλομεν όμως προς ικανοποίησιν του ωραίου φύλου να προσθέσωμεν ότι η ακαθαρσία των ήτο όλως επαγγελματική, και δεν ωφείλετο παντάπασιν εις αυτό το γεγονός ότι ανήκον εις το φύλον τούτο.Μπρετ Χαρτ, Αργοναυτικαί διηγήσεις, μτφρ. Αλ. Παπαδιαμάντης (φιλολ. επιμέλ. Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος – Λ. Τριανταφυλλοπούλου, έκδ. Λήθη, Αθήνα 1993, σ. 37).


*


οδόν θαλάσσης


-----
* Στο ως άνω φόντο δυό υπέροχες λεξούλες από προφητικό λογίο του Ησαΐου, όπως περιέχεται στο σημερινό κυριακάτικο (μετά τα Φώτα) ευαγγέλιο του Ματθαίου (δ'15), περικοπή που αναφέρεται στην έξοδο (μετά την σύλληψη Ιωάννου) του Ιησού σε κείνην την απωθημένη Γαλιλαία των εθνών. Ο ίδιος.-


Δεν υπάρχουν σχόλια: