Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

δίκην κολάσεωςΠέτρα αστραφτερή 
πόθος πύρινος συμπυκνωμένος 
ανάσα και μέθη ηλίου 
ακόρεστη μοναχική πληγωμένη 
ιώδης φαιά πρασινωπή 
ησυχάζουσα 
μαινομένη στιλπνή ερωμένη *Ο Ιννοκέντιος Βολοντίν, μετά τη σύλληψή του, παρατηρεί πως «απαγορευόταν στους φυλακισμένους να συναντιώνται. Τούς απαγορευόταν να παίρνουν κουράγιο από το βλέμμα του άλλου» (Ο Πρώτος Κύκλος, 543). Ακόμη και στη «σαράσκα», «οι άνθρωποι της μιας αίθουσας δεν ήξεραν τίποτα για τους ανθρώπους της διπλανής. Οι γείτονες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους».


Olivier Clement, Το πνεύμα του Σολζενίτσυν (μτφρ. Ελ. Δαλαμπίρα, έκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ., σ. 11).

*Δεδκει δ παραδιδος ατν σσσημον ατος λγων· ν ν φιλσω, ατς στι· κρατσατε ατν κα παγγετε σφαλς.
Κα λθν εθως προσελθν ατ λγει· Χαρε, ραββ, κα κατεφλησεν ατν.


Και το ίδιο χωρίο αποκατεστημένο στα σημεία:

δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων Ὃν ἂν φιλήσω αὐτός ἐστιν· κρατήσατε αὐτὸν καὶ ἀπάγετε ἀσφαλῶς.
καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει Ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.


Εκ του κατά Μάρκον ιδ' (44-45).

-----
 * Στο motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Εδώ εγγραφή της 27ης Ιουνίου 1991).Δεν υπάρχουν σχόλια: