Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

την λιθώδη ψυχήν μουΠόθος ο πόθος 
Πού είναι ο Συμεών; 
Σ' έρωτα πέρα *

'Ορος κατάσκιον προβλέπων,
αχειρότμητος εξ ου ετμήθη λίθη λίθος∙
την λιθώδη, διό κατάνυξον, ψυχήν μου,
πεπωρωμένην
Δέσποινα,
ταις πικραίς φιληδονίαις...


*ὅτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον·----- 
* Ως άνω ψαλμικό (ξε' 10) προϋπάντημα του πουργκατορίου και της κολάσεως: «Μάς πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουνε το ασήμι» . Σε απόδοση εκδομένη από την Βιβλική εταιρεία. Πιο πάνω, όμως, Θεοτοκίον, βέβαια, της ζ' ωδής του δευτέρου ετέρου κανόνος του όρθρου της 25ης Φεβρουαρίου, δηλαδή από την ακολουθία του ιερομάρτυρος Ρηγίνου επισκόπου Σκοπέλου, την οποία δημοσίευσε ποτε ο επίσης σκοπελίτης λόγιος Καισάριος Δαπόντε. Τέλος, στο motto, και πάλι, μετά από πολύν καιρό, ο κορυφαίος Συμεών, ιερομόναχος, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993). Εδώ εγγραφή της 18ης Οκτωβρίου 1993, με την επισημείωση: «Νύχτα στο Κελλί» με την οποία και κατακλείουμε την εδώ αναφορά στο εν λόγω τομίδιο. Ο ίδιος.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια: