Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010

έτερα προσόμοια κατ' αλφάβητον


'Ηχος γ'. 'Ηθελον δάκρυσιν εξαλείψαι.

Στιχ. Απώλετο φυγή απ' εμού.

'Απας ο βίος μου μετά πορνών, και τελωνών εκδεδαπάνηται·
άρα δυνήσομαι καν εν γήρα, μεταγνώναι άπερ εξήμαρτον;
Δημιουργέ των απάντων, και ιατρέ των νοσούντων,
Κύριε, πριν εις τέλος απόλωμαι, σώσον με.Ποίημα Συμεών του Μεταφραστού. Εδώ το υπό στοιχείον 'Α' και άρα το πρώτο προσόμοιο του εσπερινού της Τετάρτης της Ε' εβδομάδος των νηστειών, τουτέστιν της σήμερον. Ο εσπερινός αυτός περιλαμβάνει εκτάκτως και τα εικοσιτέσσερα αυτά κατ' αλφάβητον προσόμοια τα οποία ψάλλονται στον τρίτο ήχο. Εκ του Κατανυκτικού Τριωδίου -διότι υπάρχει και το Χαρμόσυνον! Ο ίδιος. Προσυπογράφων επί λέξει τα ψαλλόμενα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: