Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ως άρτος ηδύς


ξύπνησε στη ζωή 
ταμένος αναχωρητής.  
'Εσβηνε τη φλόγα της σάρκας του 
στην αλογόβρυση, στην κοκκινόβρυση 
μέσα στα ρυάκια των αρκαδικών βουνών 
όπου ξεδιψούσαν οι νύμφες 
συντροφιά με την παρθένο 'Αρτεμι. * Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα.

Εν τη πηγή της φλογός,
ως επί ύδατος αναπαύσεως,
ο άγιος μάρτυς Θεόδωρος ηγάλλετο.

Πυρί γαρ ολοκαυτωθείς,
ως άρτος ηδύς,
τη Τριάδι προσήνεκται.

Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός,
σώσον τας ψυχάς ημών.


Απολυτίκιον 17ης Φεβρουαρίου, του Θεοδώρου του τήρωνος (=νεοσύλλεκτου). Ο στίχος του συναξαριού του έχει ως εξής:

Τήρων ο δηλών αρτίλεκτον οπλίτην,
Θεώ πρόσεισιν αρτίκαυστος οπλίτης.
Εβδομάτη δεκάτη πυρί Τήρωνα θελγέθουσαν.


----- 
* Στο motto ολίγοι (αρκτικοί) στίχοι του Πάνου Λιαλιάτση, από το ποίημα «Ιππόλυτος» της συλλογής «Χαρμολύπη» (1991), περιεχόμενη στον τόμο Ποιήματα 1965-1995 (έκδ. Ελλέβορος, 'Αργος 2002, σ. 124).

Δεν υπάρχουν σχόλια: