Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

το κερίΠέρασα χθες το δείλι από το ερημοκκλήσι.
Ο ίσκιος από τη δύση τ' έκανε πιο μεγάλο!
Το κερί που ανάψαμε μαζί είχε σβύσει.
Δεν είχε φώς δεν έχει καντήλι αναμμένο.
Περιμένει και πάλι να το ανάψουμε μαζί, και μέσα στο
δείλι να σταθούμε και μια προσευχή να κάνουμε μαζί...


π. Γιώργης Αργυράτος, ποίηση αντι-ποίηση 152012/121659615 (ιδίοις αναλώμασι, Αθήνα, χ.χ., σ.11). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: