Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

μηνολόγιο


Νησάν, Φαρμουθί, Ξανθικός, Απρίλιος.
Πρώτη πληγή, των νευροσπάστων σκνιπών.
Είαρ, Πάχων, Αρτεμίσιος, Μάιος.
Δευτέρα πληγή, φλυκτίδες αναζέουσες.
Σιουάν, Παϋνί, Δέσιος, Ιούνιος.
Τρίτη πληγή, μεταβολή πετραίου ελαίου εις αίμα.
Θαμούζ, Επιφί, Πάμενος, Ιούλιος.
Τετάρτη πληγή, σκυλοπόντικας.
Αβ, Μεσσορή, Λώος, Αύγουστος.
Πέμπτη πληγή, τρέλα κτηνών.
Ελούθ, Θωθ, Γορπιαίος, Σεπτέμβριος.
Έκτη πληγή, η πτώση των πύργων.
Οσρί, Φαοφί, Υπερβερεταίος, Οκτώβριος.
Εβδόμη πληγή, της χαλάζης.
Μαρσαβάν, Αθύρ, Δίος, Νοέμβριος.
Ογδόη πληγή, των ακρίδων.
Χασελεύ, Χοϊάκ, Απηλλαίος, Δεκέμβριος.
Ενάτη πληγή, σκότος ψηλαφητό.
Τηβήθ, Τύβυ, Αυδυναίος, Ιανουάριος.
Δεκάτη πληγή, τερατογονία βατράχων.
Σαβάθ, Μεχήρ, Περίτιος, Φεβρουάριος.
Ενδεκάτη πληγή, έλλειψη ύδατος.
Αδάρ, Φαμενουθί, Δύστρος, Μάρτιος.
Δωδεκάτη πληγή, των ομιλούντων ίππων.

Κώστας Βούλγαρης, Στον καιρό της ανέχειας. Ερημόλαλες ιστορίες και εξουσίες (έκδ. Βιβλιόραμα, εκτός εμπορίου, Αθήνα 2017, σ. 35).

Δεν υπάρχουν σχόλια: