Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

κρεκόνικα - μικρό γλωσσάριο


γλυκούρια, τα σύκα
γλυστερό, το σαπούνι
Δασκαλάκης, ο καφές
δικηγόρος, η ρέγγα
κύκαλος, η σαρδέλλα

γκούρα, η πέτρα
ζουμερά, τα σταφύλια
ζουμερή, η σταφίδα
ζυγοβίστι & σωτήρος, το λάδι
παναγιά, το νερό

δροσερά, τα απίδια
λαλάγγια, οι τηγανίτες
φόκος, η φωτιά

κρέκονας, ο μάστορης
κρεκόνικα, η γλώσσα του

Χρήστος Κωνσταντινόπουλος, γλωσσάριο κρεκόνικων εν Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου (έκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1983) & Λαγκαδινοί και Ηπειρώτες μαστόροι της πέτρας: Συγγένειες εξ αίματος ή εκ τέχνης; (έκδ. Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής - Άνθη της πέτρας, σσ. 11-13).

Δεν υπάρχουν σχόλια: