Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

εγκαύματα ων ουκ έστιν αριθμός

Ο όσιος οδίτης ο ίδιος*
δάκρυσιν τελειούται.
------
* μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: