Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

για τον Έζρα Πάουντ'Οταν δείς αίμα 
στα ρούχα των ανδρών, 
το όνομα του δαίμονα είναι 
ΓΙΟΥΚΙ *


Είναι αυτό το αποκαταστατικό-ρομαντικό πρόταγμα που επιβάλλει στον Πάουντ την ανάμειξη θραυσμάτων λέξεων και γλωσσών ως οργανικών στοιχείων της ποιητικής σύνθεσης και ως μορφοποιητικών πρακτικών της γραφής. 'Ισως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της αποκαταστασιακής προπτικής του Πάουντ είναι το Canto XLV (Με την τοκογλυφία) το οποίο ο Ρήντ εντελώς άστοχα χαρακτηρίζει ως διδακτικό. Διότι πέραν του ότι ο Πάουντ ουδέποτε στην ποίησή του υπήρξε διδακτικός, το Canto αυτό εκφράζει με απόλυτη καθαρότητα την ποιητική του προοπτική:
η τοκογλυφία είναι σάρκα από τη σάρκα και αίμα από το αίμα του αλυσοδεμένου διαφωτιστικού και καπιταλιστικού κόσμου· είναι το θεμέλιο μιας ζωής που έχει αρνηθεί τη ζωή στο όνομα της προόδου και του κέρδους της πρόοδου. Η ανατροπή αυτή της ζωής είναι το έργο της ποιητικής και της πρόζας του κόσμου· είναι το έργο της αυθεντικότητας της τέχνης, μιας αυθεντικότητας που προνεωτερικά εξέφραζε διά της τέχνης την ίδια τη ζωή.
Η κατάληξη της αποκαταστασιακότητας του ποιητικού ονείρου του Πάουντ στον μουσολινικό φασισμό, ίσως να ήταν ένα μοιραίο βήμα της απόγνωσής του μέσα στον κόσμο της διαφωτιστικής τοκογλυφίας και των δομών της εξουσίας που την επέβαλαν, υποβιβάζοντας την τέχνη και την αυθεντικότητά της.


Στέφανος Ροζάνης, 'Ο ρομαντισμός του Πάουντ', εισαγωγή στο: Herbert Read, Ιδέες εν κινήσει: 'Εζρα Πάουντ (μτφρ. Γερ. Λυκιαρδόπουλος, έκδ. 'Ερασμος, Αθήνα 2014, σ. 10).


----- 
* Το motto εκ του Lafcadio Hearn, Ο ονειροφάγος (μτφρ. Αλόη Σιδέρη, έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 2014, σ. 13).

Δεν υπάρχουν σχόλια: