Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

ηνάλωσα τον βίονεκακώθην και εταπεινώθην 
έως σφόδρα, 
ωρυόμην από στεναγμού της καρδίας μου *Τοις πάθεσιν ηνάλωσα τον βίον τον ένθεον,
Δέσποτα,
και όλως τοις πταίσμασι,
δεινώς μαστιζόμενος, κατέφυγόν σοι∙
Οικτείρησόν με δέομαι.


Τροπάριο της ς' ωδής του Κανόνος της Κυριακής Δ' των Νηστειών. Εκ του Τριωδίου.


----- 
* Στο motto, ένα ψαλμικό (εκ του λζ') στιχάκι.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: