Κυριακή 24 Μαΐου 2015

παν-οράμα


[Ερώτημα:]
Εκ πολλών μερών και εντός της πόλεως, όπου και αν σταθώμεν, και εκτός αυτής εν τω προαστείω της Νεαπόλεως πλανώμενοι,
δεν βλέπομεν προς μεσημβρίαν
και την γλαυκήν του Σαρωνικού κόλπου θάλασσαν,
και την μητέρα του δικαίου Αιακού Αίγιναν,
και την κοσμοπεριβόητον Σαλαμίνα,
και απωτέρω
δεν κατοπτεύομεν, καί τοι πεζοί και χθαμαλοί μένοντες, την ορεινήν των παλαιών και νέων Πελοποννησίων χερσόνησον ουχί πλέον ως εχθράν* αλλ' ως φίλην;

Στεφ. Κουμανούδης, Καθολικόν πανόραμα των Αθηνών (έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, σ. 9).


------
 * Ως εχθράν· εννοεί από την εποχή του Πελοποννησιακού τότε πολέμου.-
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: