Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2007

λευκόπωλος ημέρα


"Ενώ ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος πέρασε τα μεσόγεια [τα ανωτερικά, λέει το πρωτότυπο] μέρη και ήλθε στην 'Εφεσο.
Εκεί βρήκε μερικούς μαθητές και τους ρώτησε, "Λάβατε Πνεύμα 'Αγιον, όταν πιστέψατε;".
Εκείνοι του είπαν, "Ούτε κάν έχουμε ακούσει αν υπάρχει Πνεύμα 'Αγιον".
(...)
Κατόπιν ο Παύλος πήγε στη συναγωγή και για τρεις μήνες μιλούσε με θάρρος. Συζητούσε και έπειθε τους Ιουδαίους περί της...".


-------
Τα αποσπάσματα από την σημερινή (τ' Α'γιαννιού) αποστολική περικοπή: Πράξεις των αποστόλων, (ιθ' 1-8).
Ο τίτλος, δυό λέξεις παρμένες από τον Αισχύλο.
Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα.

Μη ρωτάς περισσότερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: