Πέμπτη 24 Απριλίου 2008

εγκαύματα 1, 3


σταυροθεοτοκίον

Ανήρ κρεμάμενος
σταυρού


σχόλιον· "ου γαρ με κτενέεις, επεί ού τοι μόρσιμός ειμι"
ΙΛΙΑΔΟΣ, Χ 13

(στιχομυθία Απόλλωνος του Θεού με τον ήρωα Αχιλλέα,
όστις τον κατεδίωκε μέχρι των πυλών της Τροίης).-


Δεν υπάρχουν σχόλια: