Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

άφετε τα παιδία ελθείν πρός μεΟ Χριστός περικυκλώθηκε από νέους, ενδιαφέροντες ανθρώπους, όμως πολύ περισσότερο αγαπούσε τα παιδιά. «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα», έλεγε, «αυτών είναι το βασίλειο των ουρανών».
Ο Ινδός μοναχός Βούδας μάζευε γύρω του γέρους, στους οποίους μπορούσε πιο εύκολα να εγχέει το μίσος προς τη ζωή. Ο Χριστός, αντίθετα, χαιρόταν με τα παιδιά, αυτούς τους εκπροσώπους και πρωτοπόρους της μέλλουσας ζωής. Επάνω στα παιδιά θα μπορούσε ιδανικά να εφαρμοστεί η επαναστατική του παιδαγωγική.


αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς (1881-1956), «Εκκλησία και επαναστατική παιδαγωγική», στο: Αργά βαδίζει ο Χριστός (μτφρ. Σβ. Πέτσιν, Ηλ. Σαραγούδας, Ν. Σαραγούδα-Πέτσιν, έκδ. Εν πλώ, Αθήνα 2008 (2009 3η), σσ. 45-46).

Δεν υπάρχουν σχόλια: