Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

επ’ ασπαλάθωντόν δε Αρδιαίον και άλλους συμποδίσαντες
χείράς τε και πόδας και κεφαλήν,
καταβαλόντες και εκδείραντες,
είλκον παρά την οδόν εκτός επ’ ασπαλάθων κνάμπτοντες,

και τοις αεί παριούσι σημαίνοντες ων ένεκά τε και ότι
εις τον Τάρταρον εμπεσούμενοι
άγοιντο

[…]
ο δε Αρδιαίος ούτος της Παμφυλίας έν τινι πόλει τύραννος εγεγόνει...


Πλάτωνος, Πολιτεία, Βιβλ. Ι' (616a & 615c).-----
Πρβλ. το ποίημα "Επί Ασπαλάθων...", που σαν σήμερα, 31 του Μάρτη, έγραφε στα 1971 ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης, μετά από εκδρομή που έκαμε στο Σούνιο ώστε να αποφύγει τις κίβδηλες 'εορτές' της κατά δικτατορίαν 'Παλλιγγενεσίας' του 'Εθνους. Το ποίημα αναδημοσιεύεται κι εδωδά. Περισσότερα φιλολογικά εδωδά. 'Επεται όμως και φυτολογική συνέχεια... Ο ίδιος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: