Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

rhamnus graecaΑσπάλαθος· κρητική ονομασία του ράμνου


Θυμίσου! Ραμνούντας· αρχαιολογικός χώρος της Αττικής κοντά στον Μαραθώνα, στον τόπο δηλαδή όπου, αντίστοιχα, φύεται πολύς ο μάραθος. Πρβλ. στους κατωιταλιώτικους Επιζεφύριους Λοκρούς την ομόηχη τε και ομόρριζη τοποθεσία, Μαρασά! 

*

Στο Λεξικό των Δημωδών ονομάτων των φυτών της Ελλάδος του Θεόδωρου Χελντράϊχ (έκδ. Τολίδη, σ. 24) δηλώνεται για την οικογένεια Rhamnacae: 

Rhamnus Graeca· μαυραγκαθιά, μαύρη ασπαλάθρα
Rhamnus cathartica· λευκαγκάθα
Rhamnus alaternus· κιτρινόξυλο

Αλλά και (σ. 27) στην οικογένεια Papilionacae σημειώνεται:
Calycotome villosa Vahl.· Ασπάλαθος, ασπαλαθιά

*

Ράμνος ίσως λογίζεται και το Lycium europaeum (ό.π., σσ. 68-69) της οικογενείας των Σολανιδών [Solanaceae], στην οικογένεια δηλαδή της γνωστής μας εδώδιμης πατάτας [Solanum tumberosum] και της πιπεριάς [Capsicum annuum], αλλά και της τομάτας [Lycopersicum esculentum – Solanum lycopersicum]! Στην ίδια οικογένεια, βέβαια, και η Datura το stramonium, ο Hyoskyamus, ο Mandragora officinarum, και η Atropa η belladonna (ό.π., σσ. 68-69).

Σημείωνα εν μέσω φυτολογίων περί την πρώτη ημέρα της άνοιξης του '997, απ' αφορμή (ως ήδη κατέγραψα στο άρτι παρελθόν postάκι) ολίγον Σεφέρη. Ο ίδιος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: