Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

για μιαν μετανεωτερική θεολογική οντολογία


[…] η ερμηνευτική ανάγνωση που επιχειρούμε είναι πολύ πιο κοντά στα σημερινά, μετανεωτερικά οντολογικά ερωτήματα απ' όσο θα ήταν δυνατόν καταρχήν να υποψιασθούμε.

Η νεωτερική και μετανεωτερική ανάδυση της οντολογικής αξίας του σώματος, της κοινότητας, του ασυνειδήτου, της ψυχοσωματικής μετοχής, της σοφίας του φυσικού και βιολογικού, σηματοδοτούν ταυτόχρονα και την ανάδυση της αξίας των συναφών θεολογικών ιδεών και βοηθούν επίσης και την ανάγνωσή τους προς την σωστή κατεύθυνση.

Η ορθόδοξη θεολογία μπορεί έτσι να συνδράμει στην οικοδόμηση μιας μετανεωτερικής οντολογίας, βρίσκοντας ταυτόχρονα κι αυτή η ίδια την αλήθεια της, πέρα από επιμέρους παρεμβάσεις προς κατευθύνσεις οντολογικές, οι οποίες σήμερα μόνον γραφικές θα μπορούσαν να θεωρηθούν.

π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Οι τρόμοι του προσώπου και τα βάσανα του έρωτα. Κριτικοί στοχασμοί για μια μετανεωτερική θεολογική οντολογία (έκδ. Αρμός, Αθήνα 2009, σσ. 181-182).

Δεν υπάρχουν σχόλια: