Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

ο πρόναος ούτος, ήτοι νάρθηξ


θα σού φέρω ένα πράσινο πανωφόρι από την Κίνα 
που θά 'χει πάνω κεντημένους δράκους, 
θα σού βάλω τα κατακόκκινα μεταξωτά βρακιά 
από το άγαλμα του Θείου Βρέφους 
στη Σάντα Μαρία Νοβέλα, 
για να μην πουν ότι μάς λείπει γούστο, 
ή πώς η οικογένεια δε βαστάει από μεγάλο σόι. *


στην Μονή Καισαριανής αναγράφεται
Ιστόρηται ο πρόναος ούτος, ήτοι νάρθηξ,
διά δαπάνης των προσδραμόντων τη Μονή
φόβω λοιμού
τη κραταιά χειρί της πανυμνήτου Τριάδος,
και σκέπη της Μακαρίας Παρθένου,
οίτινες εισίν, ο ευγενής και λογιώτατος Μπενιζέλος,
υιός Ιωάννου,
άμα ταις ευγενέσιν αδελφαίς και τη τεκούση,
και τη λοιπή αυτού συνοδεία,
επί ηγουμένου Ιεροθέου του σοφωτάτου ιερομονάχου,
διά χειρός δε Ιωάννου Υπάτου του εκ Πελοποννήσου.
'Ετει ΑΧΠΒ' μηνί Αυγούστω κ'

[Δηλαδή: Ιστορήθηκε αυτός ο πρόναος, δηλαδή ο νάρθηκας, με έξοδα αυτών οι οποίοι από το φόβο λοιμού προσέφυγαν στη Μονή με τη βοήθεια της παντοδύναμης και Πανυμνήτου Τριάδος και με την προστασία της Μακαρίας Παρθένου, δηλαδή του λογιότατου Μπενιζέλου, γιού του Ιωάννη, με τις ευγενείς στην καταγωγή αδελφές του και τη μητέρα του και την υπόλοιπη συνοδεία του, επί ηγουμένου Ιεροθέου, του σοφότατου ιερομονάχου, διά χειρός δε του Πελοποννήσιου Ιωάννη Υπάτου. 20 Αυγούστου του 1682].

Βυζαντινή Αθήνα, “Κτιτορικές επιγραφές ναών της Αθήνας” (έκδ. Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 2004, σ. 81).


-----
 * Το motto εκ του 'Eζρα Πάουντ, 32 ποιήματα (εισαγ.-μτφρ.-σημ. Γ. Λειβαδάς, έκδ. Κουκούτσι, Αθήνα 2013, σσ. 40-41).

Δεν υπάρχουν σχόλια: