Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

προμετωπίδα


ίσταμαι εις την λευκήν του αρώματός σου γραμμή
έγνοια σου να σώσης απ' τη θυσία τις αγελάδες
γλυκεία η λυτρούσα λευκότης σου μύρον και στρατί επί ξυρού ακμής
ότι εσύ μόνη διαβαίνεις


Κι είναι η προμετωπίδα μόνον από την συλλογή η ερωδύφις (1999) του φιλάρετου κύριου Β.Ν. Μπόνου.


-----
ερωδύφης: η υφαίνουσα τον έρωτα [σημείωση στην αυτοτελή έκδοση, σ.45. Στον συγκεντρωτικό τόμο αυτόμελα, σ.161].


Δεν υπάρχουν σχόλια: