Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2008

s. rosario, santa maria maggiore, roma 2008


Ave o Maria
piena di grazia
il Signiore e' con te
tu sei benedetta fra le donne
e benedetto e' il frutto del tuo seno
Gesu...

Santa Maria
madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell' ora della nostra morte

Amen


Δεν υπάρχουν σχόλια: