Σάββατο 2 Μαΐου 2009

συρμή


Το γουν πρόβατον / μικρού τέθνηκε γαρ.


Μενάνδρου, Δύσκολος (438).


Δεν υπάρχουν σχόλια: