Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

η προ-πτωτική κατάσταση του κόσμουδιά θυρίδος εν σαργάνη εχαλάσθην
διά του τείχους
και εξέφυγον τας χείρας αυτού *
Δεν υπάρχει πραγματική (επιστημονική) ένδειξη, ούτε η παραμικρή, που να επιτρέπει να υποθέσουμε μιαν αρχική φάση, περίοδο ή εξελικτικό στάδιο της φυσικής πραγματικότητας με ομοιότητα ή αναλογία προς τη λεγόμενη (στη γλώσσα των Πατέρων) προ-πτωτική κατάσταση του κόσμου. Το ενδεχόμενο ο κόσμος να ήταν κάποτε υλικός αλλά άφθορος και με την «πτώση» του ανθρώπου να έγινε υλικός και φθαρτός (όπως ερμηνευτικά συνάγουν, σχεδόν στο σύνολό τους, οι Πατέρες) δεν έχει ερείσματα στις ως σήμερα επιστημονικές πιστοποιήσεις.

Εκατομμύρια χρόνια πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου το φαινόμενο της ζωής πάνω στη γη διέπεται από την ίδια ως σήμερα νομοτέλεια γέννησης, ανάπτυξης, αναπαραγωγής, φθοράς και θανάτου, ανιούσας εξελικτικής πολυπλοκότητας των ειδών, συμπληρωματικής αλληλεξόντωσης, ενορμήσεων αυτοσυντήρησης και ηδονής, πολύπλευρων εκφάνσεων της σεξουαλικότητας. Το ενδεχόμενο να «εισήλθε διά του ανθρώπου ο θάνατος εις τον κόσμον» ή να είναι η σεξουαλικότητα αποτέλεσμα «πτώσης» του ανθρώπου ή να αποτελούν ο μόχθος, η φθορά, η οδύνη, η ηδονή επίσης παράγωγα παρακοής του ανθρώπου σε εντολές του Θεού, δεν έχει αντίκρισμα επαλήθευσης στην πραγματικότητα του γνωστού φυσικού μας σύμπαντος.


Χρήστος Γιανναράς, Ενάντια στη θρησκεία (έκδ. 'Ικαρος, Αθήνα 2006, σσ. 271-272).


*


τη αυτή ημέρα...

Οι άγιοι μάρτυρες μήτηρ και δύο τέκνα πυρί τελειούνται.

Μητρός φλεγείσης και τα τέκνα προς φλόγα,
Τετριγότα τρέχουσιν ως στρουθού τέκνα.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.


Εκ του Συναξαριστού Ιανουαρίου του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου.------
* Το motto εκ της Β' προς Κορινθίους (ια'33) επιστολής του Παύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: