Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012

αικιζόμενος τελειούταιΟ άγιος μάρτυς Μάϊρος αικιζόμενος τελειούται.


Μάϊρος εκραύγαζεν, ων εν αικίαις,
«Μη δειλιάς, Μάϊρε, πλήττου και στέφου».


Εκ του Συναξαριστού Ιανουαρίου του αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου, της ΙΑ' του μηνός. Ο ίδιος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: