Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

για την ησυχαστική έριδα και πάλι
Την κοίταζα ο βαριόμοιρος,
μ' εκοίταζε κι' εκείνη. *

Είναι αλήθεια ότι οι δύο αντιμαχόμενες μερίδες [της ησυχαστικής έριδας] κατηγορούσαν η μία την άλλη για τις ελληνικές ιδέες της· οι παλαμίτες κατηγορούν τους βαρλααμίτες για αριστοτελισμό, ενώ οι τελευταίοι κατηγορούν τους παλαμίτες ότι θέλουν ν' ανανεώσουν τις πλατωνικές ιδέες. Και όχι άδικα· όπως θα δούμε, η παλαμική διδασκαλία περί ακτίστου φωτός, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό και επιτρέπει στον ησυχαστή την επικοινωνία με το Θεό, είναι η ανώτατη εκδήλωση της νεοπλατωνικής διδασκαλίας για την εκπόρευση.


Β. Ν. Τατάκης, Η βυζαντινή φιλοσοφία [1949], (μτφρ. Ε. Καλπουρτζή, έκδ. Σχολή Μωραΐτη, Αθήνα 1977, σ. 252).


-----
* Στο motto ολίγος Σολωμός, πλακί. Αν με εννοείς. Εκ της ποιητικής του συνθέσεως Ο Κρητικός (απόσπ.21, στιχ.12). Ο ίδιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: