Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

ψυχοθεραπείαΤρεις πεταλούδες 
ώ, κάθε που χάριζες 
τα δυό σου μάτια! *

Η ψυχοθεραπεία –δηλαδή η συστηματική συναισθηματική επαναμάθηση- αντιπροσωπεύει ένα σχετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εμπειρία μπορεί και να αλλάξει τα συναισθηματικά πρότυπα και να διαπλάσει τον εγκέφαλο.


Daniel Goleman, Η συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί το «EQ» είναι πιο σημαντικό από το «IQ» (μτφρ. Αν. Παπασταύρου, έκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2008 (42η), σ. 314).


----- 
* Στο motto το χάϊ – κάϊ L' impair του Δ.Ι. Αντωνίου (έκδ. Ερμής, Αθήνα 1972 (2η 1981), σ.17).

Δεν υπάρχουν σχόλια: