Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

το άλλο πιστεύω'Αλλο ευλάβεια και άλλο ευσέβεια – 
όπως η Ορθόδοξη Ανατολική ευλάβεια 
διαφέρει από την Δυτική ευρωπαϊκή ευσέβεια. 
Η μεν ευλάβεια έχει θεία Χάρη. 
Η δε ευσέβεια έχει ανθρώπινο μυαλό. *


Πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των ποιητών, φιλοσόφων και ιερατικών προσώπων.
Εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα σε θαλασσινόν νερόν.
Προσδοκώ καταστροφήν των φωτιών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Plaise de Dieu – είθε.
Πιστεύω του Νικολ. Στεφ. Δραγούμη.

Το αισθάνθηκα, το συλλογίστηκα και το έγραψα στην Κηφισιά το Νοέμβριο μήνα, 1913.


Νικός Δραγούμης ο ζωγράφος (έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015, αντλημένο από ομότιτλο πίνακα, σ. 155).


-----
* Στο motto εκ του γέροντος Παϊσίου του οσίου, Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα (έκδ. Ι.Ησυχ, Ευαγγ. Ιω., Σουρωτή Θεσ/νίκης 1994 (3η), σ. 164).

Δεν υπάρχουν σχόλια: