Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

περί Θεού πιστότητος


«Μηδ' ύπνον μαλακοίσιν επ' όμμασι προσδέξασθε
πριν των ημερινών έργων τρις επελθείν.
Ποί παρέβην,
τί δ' έρρεξα,
τί δέ μοι δέον ουκ ετελέσθη».*

Πρώτο βασικό και συγχρόνως σημαντικό σημείο το οποίο διαφοροποιεί τον Σωκράτη έναντι του Χριστού είναι η προσπάθεια τού φιλοσόφου στην Απολογία να αποδείξει ότι ο χρησμός τού Μαντείου των Δελφών δεν είναι αληθινός. Με τον τρόπο αυτό θέτει υπό έλεγχο την πιστότητα τού θεού Απόλλωνα. Αμφισβητεί δηλαδή ότι ο θεός είπε την αλήθεια. Η αγωνία τού Σωκράτη επιβεβαιώνεται από την προσπάθειά του να επαληθεύσει τον λόγο τού θεού Απόλλωνα με την έρευνα την οποία ανέλαβε να κάνει μεταξύ των συμπολιτών του.

Ο Χριστός, αντιθέτως, δεν έθεσε ούτε μία στιγμή υπό αμφισβήτηση τον λόγο τού Θεού Πατρός Του: Σύ εί ο θεός μου ο αγαπητός (Λουκ. 3, 22).

Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους (εισ.-μτφρ.-σχόλια Νικ. Ε. Τζιράκης, έκδ. Πατάκης, Αθήνα 2020 (7η), σ. 51).


-----
* Στο motto Πυθαγορικά, Χρυσά έπη 41 [= Να μη δεχθείς τον ύπνο στα τρυφερά σου μάτια (ή, στα μαλακά σου βλέφαρα) πριν να υποβάλεις στον εαυτό σου τρία ερωτήματα για όσα έπραξες την ημέρα που πέρασε: Πρώτον, ποιά παράβαση έκανα; δεύτερον, τί έπραξα; και τρίτον, τί έπρεπε να πράξω και δεν το έπραξα], εν Ν.Ε. Τζιράκη, «Ο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης (1911-2013)», στον Τιμητικό Τόμο της Θεολογικής ΕΚΠΑ στον αρχιεπ. Ιερώνυμο, Αθήνα 2023, σ. 827).

Δεν υπάρχουν σχόλια: