Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

ανδράσι μίσγηται πριν... γάμον ελθείνΠρο πάντων τους νέους προς γάμον ζευγνύτωσαν εν τάχει,
προλαμβάνοντες της νεαζούσης επιθυμίας τα παγιδεύματα.

Ψευδο-Κλήμεντος επιστολή προς Ιάκωβον (ΒΕΠΕΣ 1, 53, 16-18).


................."εμοί δε κ' ονείδεα ταύτα γένοιτο.
και δ' άλλη νεμεσώ, ή τις τοιαύτά γε ρέζοι,
ή τ' αέκητι φίλων, πατρός και μητρός εόντων,
ανδράσι μίσγηται πριν γ' αμφάδιον γάμον ελθείν". (ζ' 285-288)


*

(= Τοιαύτα θα λέγωσι, δι' εμέ δε ταύτα ήθελον είναι όνειδος∙ (εγώ) όμως και άλλην κατακρίνω, οποιαδήποτε ήθελε πράττει τοιαύτα, η οποία παρά την θέλησιν των συγγενών αυτής, ενώ ζώσιν ο πατήρ και η μήτηρ, ανακατώνεται με άνδρας προ τού να έλθη εις γάμον φανερόν).
-----
Επίδικα λόγια της Ναυσικάς προς τον εισέτι γδυμνόν Οδυσσεί ότε ήσαντε έτι παρά θιν' αλός ατρυγέτοιο (λόγια ανάμεικτα δίδω). Αποδίδει και πάλι ο Α.Ξ. Καραπαναγιώτης (εδώ τω 1921).

1 σχόλιο:

το θείο τραγί είπε...

Εγγίζει η μεγάλη εορτή των Χριστού Γέννων και το θεοτοκίο των στιχηρών του εσπερινού του Σαββάτου της εβδομάδος του πλαγίου του πρώτου ήχου που εψάλλη την εχθές παρουσιάζει σχετικό ενδιαφέρον με την αντιπαραβολή σχετικού παλαιοδιαθηκικού υλικού στο εόρτιο γεγονός:

"Εν τη Ερυθρά θαλάσση, της απειρογάμου Νύμφης εικών διεγράφη ποτέ.

Εκεί Μωϋσής διαιρέτης του ύδατος∙
ενθάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος.
Τότε τον βυθόν επέζευσεν αβρόχως Ισραήλ∙
νυν δε τον Χριστόν εγέννησεν ασπόρως η Παρθένος∙

Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος∙
η άμεμπτος μετά την κύησιν του Εμμανουήλ, έμεινεν άφθορος.

Ο ων,
και προών,
και φανείς ως άνθρωπος,
Θεός,
ελέησον ημάς
".

Εκ της Παρακλητικής. Ευχαριστώ. Ο ίδιος.