Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

η πλωτινική αρετήΦΩΣ 
Σταυρός τίμιος 
εν ερήμω *

Η πλωτινική αρετή συνίσταται συνεπώς σε πνευματική στάση εξαιρετικά απλή. Εκτιμώντας την απ' έξω, μπορούμε αναμφιβόλως να απαριθμήσουμε τις διαφορετικές όψεις της, τις οποίες αποκαλέσαμε σύνεση, δικαιοσύνη, δύναμη ή σωφροσύνη. Αλλά, ιδώμενη εκ των έσω, δεν είναι καν προσπάθεια χωρισμού από το σώμα, αλλά μόνο συνεχής προσοχή στο θεϊκό, αέναη άσκηση στην παρουσία του Θεού. Μπορούμε, αν θέλουμε, να μιλήσουμε για μεταμόρφωση του βλέμματος. Εντός και εκτός της, δια μέσου των πάντων, η πλωτινική ψυχή δεν επιθυμεί πλέον να βλέπει παρά την θεϊκή παρουσία. Χάρη σ' αυτήν την άσκηση, η ένωση με τον Θεό γίνεται αδιάλειπτη. Η θεωρία του κόσμου των Ειδών και η εμπειρία του έρωτα του Αγαθού παύουν να είναι συμβάντα σπάνια και ασυνήθιστα και δίνουν την θέση τους σε μια κατάσταση ενώσεως κατά κάποιον τρόπο ουσιώδους, η οποία καταλαμβάνει την ύπαρξη στο σύνολό της [...].


Pierre Hadot, Πλωτίνος ή η απλότητα του βλέμματος (μτφρ. Ευδ. Δελλή, έκδ. Αρμός, Αθήνα 2007, σσ. 238-239).*


Κέλυφος 
η καλύβα του Σταυρού 
στην καταιγίδα *


----- 
* Στα motto και πάλι ολίγος Συμεών, ιερομοναχός, εκ του βιβλίου του Συμεών μνήμα (έκδ. 'Αγρα, Αθήνα 1993.-Το πρώτο εγγραφή της 11ης Αυγούστου 1991, ενώ το δεύτερο και καταληκτικό εγγραφή της 2ας Μαρτίου 1993 με την επισημείωση μάλιστα «Νύχτα στο Κελλί»).


Δεν υπάρχουν σχόλια: