Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

βίους ευσεβών'Αξιον είναι ηγούμεθα
βίους ευσεβών και αγίων πατέρων
ευ μάλα σαφώς ανιστορείν
και τας αριστείας αυτών και τους αγώνας,
ούς κατά Θεόν επεδείξαντο,
εν πλαξί των ημετέρων καρδιών
διαχαράττειν,
και εις τας των πιστών καρδίας εναποτίθεσθαι.

Καλόν γαρ εξηγήσασθαι βίους εν παραδρομή
μήπως τω της λήθης βυθώ παραπεμφείεν
τα κάλλιστα.


Προοίμιο εκ του Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Λουκά Επισκόπου Ασύλων, όπως περιέχεται στο τευχίδιο: Ο όσιος Λουκάς Επίσκοπος Ασύλων της Καλαβρίας (11ος αιών) (έκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1992, σ.29). Υ.Γ.: Με τους κοκκινολαίμηδες ένα γύρω στο άστυ, γενάρη μήνα κι όμως, πώς θά 'θελα, φίλε μου, να εγκαταβιώσω σε μία από τις κόγχες του μακεδονίτικου γιοφυριού της Πραμόρτσα, που μού δειξες, κειδά παρά τον θεό Αλιάκμονα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: